Rozmiar: 15909 bajtów

- 269 -

1358, 13 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post b. Martini

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Hanko z Zimnika k. Jawora (Hanco de Kaldinhaus) sprzedał Katarzynie Steinkelerynne (Katherina) mieszczce wrocławskiej oraz jej spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swoich dóbr i dochodów we wsi Zimnik k. Jawora (Kaldinhus), co wystawcy potwierdzili.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIV, s. 15.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 425.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów