Rozmiar: 15909 bajtów

- 275 -

1358, 16 XI, Avignon (Auinion, Francja)

die XVI mensis Nouembris

Bernard Johannis (Bemhardus) notariusz publiczny diecezji paryskiej (Parisiensis) stwierdza, że papieski audytor Geraldus de Podiofulconis, kanonik diecezji Poitiers (Lemonicensis, Francja) w związku z apelacją Piotra z Kurzątkowic k. Oławy (Petrus Wraczko de Kursantkowicz) od wyroku audytora papieskiego Wilhelma de Duraforti (Gullelmus) nakazuje mu zwrócić Mikołajowi de Schellindorf 42 złotych florenów za okres, w którym korzystał on bezprawnie z dochodów prebendy w kościele katedralnym we Wrocławiu, należnej owemu Mikołajowi.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów