Rozmiar: 15909 bajtów

- 276 -

1358, 16 XI

fer. 6ta post Martini

Konrad de Falkinhayn (Cunradus) starosta wrocławski stwierdza, że Konrad (Cunradus) brat Stacha Ceciusa (Stach Cecius) sprzedał Piotrowi Bawarowi (Petrus Bawarus), Hankowi Budessin (Hanko), Hankowi Dominikowi (Hanko Dominikus), Maciejowi (Matthias) i Mikołajowi Dominikowi (Nicolaus Dominikus) mieszczanom wrocławskim 13 skojców rocznego czynszu z 1 łana w Krajkowie k. Wrocławia (Craikow).

¦wiadkowie: Henzko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarzenhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescko de Smolz), Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Cracovia), Henlinus z Głogowa (Glogovia), Jan Sexbechir, Henryk Slanz (Henricus) i Jan kanclerz.


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 489.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów