Rozmiar: 15909 bajtów

- 277 -

1358, 16 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. VI post Martini

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz) za zgodą swojego syna Ottona (Otto) sprzedał za 14 grzywien siostrom Annie (Anna), Katarzynie (Katherina), Elżbiecie (Elizabeth) i Łucji (Lucia) 2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swoich dóbr we wsi Smolec k. Wrocławia (Smolcz) z prawem alienacji, prawem do zastawu dóbr przez nabywców, jeżeli czynsz ten nie będzie płacony w części lub całości w określonym terminie, z prawem odkupu przez sprzedającego z zachowaniem 7-dniowego terminu.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Heinricus Slancz - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXIX.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów