Rozmiar: 15909 bajtów

- 279 -

1358, 16 XI, Avignon (Auinion, Francja)

die XVI mensis Nouembris

Emeryk de Martenaw notariusz publiczny Wilhelma de Dureforti (Guillelmus) audytora papieskiego stwierdza, że ów audytor w związku ze sporem o prebendę w kościele katedralnym wrocławskim (Wratislauiensis) pomiędzy kanonikiem tego kościoła Mikołajem de Schellindorf (Nicolaus) a Piotrem Wroczco (Petrus), niegdyś proboszczem na wrocławskim Ołbinie (Olbin), wydał wyrok przyznający ww. Mikołajowi 60 złotych florenów z tytułu dochodów z tej prebendy, z których bezprawnie korzystał dotąd Piotr Wroczco.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów