Rozmiar: 15909 bajtów

- 283 -

1358, 20 XI, Brzeg (Brega)

in crastyno b. Elisabeth

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) nadał Niczkowi Cunradi (Niczco) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis) i jego spadkobiercom 5 1/2 wiardunku (1 grzywna i 1 1/2 wiardunku) z dochodów z prawa książęcego we wsi Gać k. Oławy (Heyda).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 60; tamże, B 89,1, s. 17b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów