Rozmiar: 15909 bajtów

- 286 -

1358, 26 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino s. Katherine virginis et martiris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludvicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et... in Lobin) oświadcza, że w jego obecności Fryderyk de Sulcz (Fredricus) nabył dla siebie i swoich spadkobierców 5 grzywien i 8 skojców rocznego czynszu od Niczka de Falkinberg z jego dóbr we wsi Zabardowice k. Oławy (Siffridisdorf) wraz z łanami oczynszowanymi oraz z dochodami z tytułu prawa książęcego. Książę zatwierdził tę transakcję wraz z prawem alienacji.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus), Ulryk de Wangintin (Wilricus) - rycerze, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Ydsico Kurzantke, Henryk de Rechinberg (Heinricus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presentia et commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep 21, sygn. l A, s. 69; tamże, sygn. B 89,1, s. 16a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów