Rozmiar: 15909 bajtów

- 289 -

1358, 29 XI, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia b. Andres Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności rycerz Bernard de Czedlicz (Bernhardus) sprzedał za 190 grzywien Rudgerowi Steinkelerowi (Rudgerus Steinkelr) i jego spadkobiercom 20 grzywien rocznego czynszu z połowy wsi Cesarzowice k. Środy Śl. (Czesirwicz) i z 8-łanowego folwarku (allodium) położonego w tej miejscowości z prawem do zastawu dóbr w razie nieuiszczania czynszu w części lub całości oraz prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Heinczco z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlin z Głogowa (Henlinus de Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXVI, s. 28.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów