Rozmiar: 15909 bajtów

- 290 -

1358, 30 XI, Wrocław (Wratislavia)

ultima die mensis Novembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus), Piotr de Luna (Petrus) prepozyt, Jan z Litomyśla (Johannes de Lithomyssel, CSR) kantor oraz cała kapituła kościoła wrocławskiego składają Karolowi IV królowi Czech (Carolus ... Romanorum... et Boemie rex) hołd lenny z miast i księstw Śląska Dolnego i Opolskiego (Oppoliensis), uznając go za patrona biskupstwa i zobowiązując się składać taki hołd w przyszłości jego następcom. Jednocześnie biskup przyrzeka w imieniu własnym i książąt, iż ziem tych nie będą alienować ani dzielić i zobowiązują się wspólnie ich bronić.

Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 14, nr 6; Siles. rer. script.. I, s. 789, nr XIV.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów