Rozmiar: 15909 bajtów

- 291 -

1358, 30 XI, Z±bkowice ¦l. (Frankensteyn)

die b. Andreae Apostoli

Jan de Byberstein (Johannes) zwany ze Stolca k. Z±bkowic ¦l. (dictus de Stolcz) sprzedał za 16 grzywien z prawem odkupu bratu Tomaszowi (Thomas) zwanemu de Kynsberg z klasztoru Dominikanów 2 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Stolec k. Z±bkowic ¦l. (Stolcz).

Pieczęcie: wystawcy i Tomasza de Kynsberg.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 73, nr 1.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów