Rozmiar: 15909 bajtów

- 297 -

1358, 7 XII, Żagań (Zagan)

an denne nehsten tage noch s. Nyclostag des heylygin Bischofis

Hanke Hesse burmistrz, Arnold Noldil, Pesche syn Arnolda (Amoldus), Piotr (Petir) Polen i Hanke Ungloube rajcy miasta Żagania (Zagan) poświadczają, że w ich obecności Arnold Noldil (Arnoldus) mieszczanin żagański nadał testamentem Teodorykowi (Dytherich) opatowi klasztoru Kanoników Regularnych w Żaganiu (Zagan) młyn położony w Ryechinbach wraz ze stawem, ogrodem, łąką i czynszem oraz wszystkimi dochodami z zastrzeżeniem, że darowizna ta po śmierci jego i żony Agnieszki (Agnes) miała należeć do klasztoru, a młyn stanowić własność ich syna Arnolda kanonika klasztoru żagańskiego. Nadanie to zostało uczynione w siedzibie rady miejskiej żagańskiej w obecności dzieci i pasierbicy darczyńców oraz ich małżonków, tj. Nytsche Rote mieszczanina żagańskiego oraz jego żony Katarzyny (Katheryna) córki Arnolda, Peczolda Beyger (Peczold) i jego żony Zofii (Soffya) pasierbicy darczyńcy, a także wobec proboszcza klasztoru Kanoników Regularnych Konrada (Cunrad), jego zastępcy Gysca (Gysco) oraz Arnolda kanonika regularnego w Żaganiu. Wszyscy zebrani potwierdzili wolę utrzymania w mocy owego nadania.

Świadkowie: Heyncze Wychow, Hannus Rychardis - piekarze, Nikkil Stoeser, Marquard rzeźnik, Nikkil Roetschin, Kuenelostempfer szewc, Heyne Olbrechtsdorf, Kunczil Habirbekker płóciennik, Hannus Smyt, Kuncze Rychardis kowal, Piotr Schroetter (Petir) i Hensil Moekerer mistrz cechu kowalskiego w Żaganiu.

Pieczęć miasta Żagania.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 116, nr 107.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów