Rozmiar: 15909 bajtów

- 299 -

1358, 7 XII, Wrocław (Wraczlauia)

in octava b. Andree Apostoli

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Benald ze Smogorzowa k. Namysłowa (Benaldus de Smograw, Bernadus de Smogrow) sprzedał Hankowi Kusfelt (Hanko) i jego spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu z 2 łanów w Michalowicach k. Brzegu (Michilwicz) należących niegdyś do Henryka (Hinricus) sędziego dworu Apeczki z Krakowa (Apeczco de Crakouia), który zamienił je z owym Benaldem (Bernardem) na folwark (allodium) położony we wsi Michałowice. Nabywca kupił ów czynsz z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus), Ulryk de Wanguttin (Wilricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonaw), Hanko Engilgeri, Fryderyk de Sulcz (Fridricus), Henryk de Rechinberg (Heinricus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 70.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów