Rozmiar: 15909 bajtów

- 300 -

1358, 8 XII, Jawor (Jauir)

Sonnabend vor unsern Vrowen tag der letzte

Bolko II książę Śląska, pan Świdnicy (Bolcke... Schlesien... Furstinberg und zur Swidnitz) nadaje Petsche Bernhart i jego synowi Wawrzyńcowi (Lorentz) oraz ich spadkobiercom prawo wybielania płótna na terenie miasta Świdnicy (Swidnitz) i całego dystryktu świdnickiego.

Świadkowie: Heynke von Sydlitz, Piotr von Meynwalde (Petir), Herman Spanseyl, Reyntsch Schof, Rudiger Wiltberg, Heinlin von der Cirle i Piotr von Czedlitz (Petir) pisarz krajowy oraz Aleksy (Aleksin) pisarz dworu książęcego.


Kopia: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 58, s. 0459-0462.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów