Rozmiar: 15909 bajtów

- 301 -

1358, 8 XII, Wrocław (Wraczlauia)

die Concepcionis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Ligniczensis, Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że Heynko de Meyenwalde de Czedlicz rycerz, Bernard de Czedelicz (Bernhardus) kapłan, Henryk de Beronowicz (Hinricus) i Elżbieta (Elizabeth) wdowa po Janie inaczej Kenkczelinie de Meyenwalde (Johannes alias Kenkczlini) sprzedali kanonikom kapituły kościoła katedralnego wrocławskiego (Wraczislaviensis) oraz ich następcom 10 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr oczynszowanych i nieoczynszowanych we wsi Mierczyce k. Legnicy (Merczschicz), który miał być płacony pod karą ekskomuniki. Książę zatwierdza tę transakcję i zwalnia równocześnie nabywców od obciążeń prawa feudalnego.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenke de Schone), Henryk (Hinricus) i Teodoryk de Rechinberg (Theodricus), Teodoryk de Redern (Theodericus), Hanko de Mleksch i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 72 n.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów