Rozmiar: 15909 bajtów

- 305 -

1358, 10 XII, Wrocław (Wratislauia)

die decima mensis Decembris

Amboldus Johannis de Campino kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis), notariusz publiczny stwierdza, że Arnold de Cautina (Arnoldus) scholastyk kościoła nikonskiego (Nicon, Włochy), nuncjusz i kolektor świętopietrza na Polskę (Polonia) i Węgry (Hungaria) oraz w diecezjach wrocławskiej (Wratislauiensis), lubuskiej (Lubicensis) oraz kamieńskiej (Camynensis) kwituje odbiór 2968 grzywien, 21 kóp groszy i 4 denarów z tytułu świętopietrza zebranych przez Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus... Wratislauiensis) z diecezji wrocławskiej za lata 1344-1358 z wyłączeniem dekanatu świdnickiego (Swidnicensis), z którego świętopietrze było zbierane przez innych kolektorów. Na sumę ponad 2968 grzywien złożyły się następujące kwoty za poszczególne lata: 1344 r. - 179 grzywien, 22 skojce i 7 denarów z kościoła nyskiego (Nissensis); 1345 r. - 152 grzywny, 7,5 skojca, 20 denarów; 1346 r. - 190 grzywien, 19 skojców, 10 denarów; 1347 r. - 186 grzywien, 10,5 skojca, 10 denarów; 1348 r. - 179 grzywien, 15 skojców i 1 denar; 1349 r. - 182,5 grzywny, 10 skojców; 1350 r. - 192 grzywny, 5,5 skojca i 10 denarów; 1351 r. - 193 grzywny, 7,5 skojca i 8 denarów; 1352 r. - 189 grzywien, 19 skojców i 7 denarów; 1353 r. - 189 grzywien, 20,5 skojca i 4 denary; 1354 r. - 191 grzywien, 10 skojców i 4 denary; 1355 r. - 197 grzywien i 9,5 skojca; 1356 r. - 203,5 grzywny; 1357 r. - 243 grzywny i 13 skojców; 1358 r. - 243 grzywny i 14 skojców. Jednocześnie kolektor papieski unieważnił wszelkie wcześniejsze pokwitowania na odbiór tej sumy lub jej części, jakie wystawił sam lub inni urzędnicy dla biskupa wrocławskiego albo innych osób.

Świadkowie: Piotr (Petrus) prepozyt, Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Ditmarus i Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Maciej syn Wawrzyńca (Mathia... Laurencii), kanonik kościoła krakowskiego (Cracouiensis), Albert z Zatora k. Oświęcimia proboszcz w Sośnicy k. Wrocławia (Sosnicz) i Marcin z Radłowa k. Raciborza (Martinus de Radlow) proboszcz w diecezji krakowskiej (Cracouiensis).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. A 95.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów