Rozmiar: 15909 bajtów

- 306 -

1358, 10 XII, Wrocław (Wraczislawia)

fer. secunda infra octauam st. Nicolai

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu, Legnicy i Lubina (Ludwicus ... Slezie ... Bregensis, Legniczensis, Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata żona Derhana Czecha (Margaretha ... Derhani Boemi) sprzedała Bogusławowi de Ponicz (Boguschio) i jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z 5 1/2 łana oczynszowanego we wsi Suloczin z prawem alienacji. Książę potwierdza nabycie tego czynszu oraz jego posiadanie na zasadzie praw feudalnych.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schonaw), Ulryk de Wangintin (Wilricus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg, Bernard de Schildaw (Bernhardus), Teodoryk de Redern (Theodricus), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A s. 72.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów