Rozmiar: 15909 bajtów

- 307 -

1358, 11 XII

Karol IV cesarz w odpowiedzi na powołanie się biskupa wrocławskiego Przecława na dokument Henryka IV księcia wrocławskiego z 1290, 23 VI (por. R. z. Schl. Gesch., nr 2141) dla kościoła wrocławskiego, nadający mu dochody z prawa książęcego w księstwie nyskim, odmówił mu jednak dochodów z regale górniczego na tym terytorium.

Regest: K. Wutke, Der Augang der Bergregalitat des Fürstbischofs von Breslau, Z. f. Gesch. Schl., 35, s. 207.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów