Rozmiar: 15909 bajtów

- 308 -

1358, 11 XII, Wrocław (Wratislauia)

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Piotr Polak (Petrus Polonus) z Mokrej k. Środy Śl. (Mockra) za zgodą swej żony Anny (Anna) oraz ich dzieci sprzedał Annie wdowie po Sybkonie (Anna ... Sybkonis) i jej spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z dóbr położonych we wsi Mokra k. Środy Śl. (Mockra) z prawem do odkupu tego czynszu oraz prawem nabywcy do zastawu dóbr w razie nieuiszczania tego czynszu w części lub całości. Wystawcy potwierdzają tę transakcję.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 190.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 77 b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów