Rozmiar: 15909 bajtów

- 310 -

1358, 13 XII, Wrocław (Wratislavia)

Id. Decembris, regnorum nostrorum anno terciodecimo imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus... Romanorum Imperator... et Boemie rex) stwierdza, że miasto Grodków (Grotkaw) wraz z okręgiem zostały nadane w lenno przez jego ojca Jana Luksemburskiego króla Czech (Johannes rex Bohemiae) Bolesławowi III księciu Śląska i panu Brzegu (Boleslaus dux Slezie et dominus Bregensis), które następnie nabył Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episkopus Wratizlaviensis) i kapituła wrocławska. Po koronacji wystawcy na króla czeskiego biskup wraz z wrocławskim duchowieństwem złożył mu przysięgę lenną. Karol IV odnawia tę przysięgę, zobowiązując lenników do jej przestrzegania zgodnie z prawem lennym, przyrzekając równocześnie obronę przed wrogami, a także zabrania alienować tę ziemię i stwierdza, że ewentualny taki krok zostanie unieważniony dekretem cesarza.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Amestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Albert biskup zwierzyński (Albertus Swerinensis, Niemcy), Teodoryk biskup Minden (Theodricus Mindensus, Niemcy), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misnensis), Bolko II świdnicki (Bolko Swidniczensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olesniczensis), Wacław I i Ludwik I legniccy (Wenczeslaus et Ludovicus Ligniczenses), Przemysław I cieszyński (Przemislaus Teschinensis), Bolko III opolski (Bolko Opuliensis), Bolko niemodliński (Bolko Falkembergensis) - książęta, Sbinko de Hazemberg magister kamery cesarskiej, Jodok (Jodocus) i Jan (Johannes) bracia de Rosemberg, Zdenek ze Stembergu (Sdenco de Stermberg, CSR), sędzia królewski w Czechach (Boemia) - szlachta.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. D D 37.
Transumpt: łac., AP Wrocław, Rep. la, nr 67a, poz. 2.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau. s. 317-320; Lehns u. Besitzurk., II, s. 225-226, nr 28.
Ekscerpt: RBM, VII, s. 52-53. nr 62.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów