Rozmiar: 15909 bajtów

- 314 -

1358, 13 XII, Brzeg (Brega)

in die b. Lucie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) oświadcza, że w jego obecności Jan Szenk z Witowic k. Oławy (Johannes Szenk de Withowicz) nadał swej żonie tytułem oprawy wdowiej 14 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Witowicach k. Oławy (Withowicz) z zastrzeżeniem, że w momencie usamodzielnienia się ich dzieci czynsz ów miał przejść w ich posiadanie, a oni zobowiązani byli wypłacić swej matce 40 grzywien. Książę zatwierdza posiadanie tego czynszu przez ww. wdowę i jej spadkobierców wraz z prawem alienacji.

Świadkowie: Ulryk de Wangintin (Wilricus) rycerz, Henryk de Rechinberg (Hinricus), Henryk de Borsnicz (Hinricus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Niczko de Redirn, Hanko de Retschicz, Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit et commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 70; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 216.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów