Rozmiar: 15909 bajtów

- 315 -

1358, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

die st. Lucie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slesie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) nabył 30 grzywien rocznego czynszu od Mikołaja z Krakowa (Nicolaus de Cracouia) mieszczanina wrocławskiego (Wratislaviensis) z dóbr we wsi Myślinów k. Brzegu (Jegerdorf). Wystawca potwierdza posiadanie tego czynszu przez biskupa na takich warunkach, jak zostało to wyrażone w dokumencie nieżyjącej już Katarzyny księżnej brzeskiej (Katherina ... Bregensis) oraz Wacława I księcia legnickiego (Wenczeslaus ... Legeniczensis). Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nycolaus), Ulryk de Wangintyn - rycerze, Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechmberg, Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presentia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 64 n.; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 20b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów