Rozmiar: 15909 bajtów

- 318 -

1358, 14 XII, Wrocław (Wratislauie)

crastino b. Lucie Virginis

Książę Przemysław I cieszyński (Przimislaus Teschinensis) oraz Konrad I oleśnicki (Conradus Oisnicensis) w związku ze sporem granicznym między Bytomiem (Bithumia) i Pyskowicami (Biszekrecz) powołali po dwóch arbitrów. Stronę Konrada oleśnickiego mieli reprezentować Otto z Wołowa (Otto de Wolaw) i Swenceslaus de Temowicz), a Przemysława cieszyńskiego Piotr (Petrus de Luba) i Stralo de Slawoticz. Arbitrzy obu stron wybrali w obecności cesarza Karola IV króla Czech (Karolus ... Boemie) piątego superarbitra Mikołaja (Nicolaus) Kotholin, który miałby rozstrzygać, jeśli sami nie zdołaliby wydać uzgodnionych rozstrzygnięć. Jeśli ów Mikołaj nie zgodziłby się podjąć tego zadania, to w ciągu 14 dni cesarz wyznaczy kolejnego superarbitra, a Mikołajowi zostaną zajęte jego dobra.

Druk: RBM. VII, cz. l, s. 54, nr 64.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów