Rozmiar: 15909 bajtów

- 319 -

1358,15 XII

fer. 6ta post Luciae

Peczco Bauari nadaje Helwikowi z Sołtysowic k. Wrocławia (Heluicus de Molnsdorf) i jego żonie Klarze (Clara) wszystkie swoje dobra w Sulimowie k. Wrocławia (Sylmenow), które nabyli niegdy¶ od Henryka Hirschberg (Henricus).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2601; tamże, sygn. C 24,3, s. 282.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów