Rozmiar: 15909 bajtów

- 320 -

1358, 16 XII, Brzeg

dominica post diem b. Lucie

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy potwierdził, iż otrzymał od brzeskich rzemieślników rachunek na 10 grzywien.

Regest: CDS, IX, s. 25, nr 161.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów