Rozmiar: 15909 bajtów

- 324 -

1358, 27 XII, Wrocław (Wratisiavia)

VI Kal. mensis ianuarii. Regnorum nostrornm anno tredecimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus) stwierdza, że w jego obecności Maciej (Mathias) rzeźnik, mieszczanin średzki (Noviforensis), przekazał na fundację ołtarza ku czci Św. Jana Ewangelisty w kościele w Środzie Śl. 2 ławy mięsne, z których jedna położona jest po lewej stronie na początku ław, gdy idzie się z rynku do rzeźni, a druga jest od niej dwunasta w rzędzie, nadto 1/2 grzywny rocznego czynszu z trzeciej ławy mięsnej usytuowanej naprzeciw pierwszej, jednocześnie młyn położony w miejscu zwanym Pomerium za miastem, za wsią Popowice k. Środy Śl. (Pfaffendorf), ogród oliwny poza miastem na prawo od wyjścia z bramy legnickiej (Ligniczensis). W zamian za to nadanie każdorazowy altarzysta ufundowanego ołtarza winien odprawiać w wigilie rocznic śmierci fundatora, jego żony Katarzyny (Katherina), brata Jana (Johannes) i siostry Małgorzaty (Margaretha) msze żałobne śpiewane z udziałem wszystkich wikariuszy kościoła; winni oni być na tych mszach publicznie wspomniani z ambony. Wystawca zatwierdza tę darowiznę i prosi Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) także o potwierdzenie.

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes Olumocensis), Jan biskup lutomyski (Johannes Luthomusthenis), kanclerz cesarski, Teodoryk biskup Minden (Theodoricus Mindensis, Niemcy), Albert biskup zwierzyński (Albertus Swerinensis, Niemcy), Maurus biskup Korwei (Corbaviensis, Niemcy), Bolko II świdnicki (Bolko Suidnicensis), Konrad I oleśnicki (Conradus Olsnensis), Bolko III opolski (Bolko Opuliensis), Bolko niemodliński (Bolko Falkinbergensis), Przemysław I cieszyński (Przimislaus Teschinensis), Albert książę strzelecki (Albertus Strelicensis) - książęta. Per domino cancellario Jana Eystetensis (Johannes).


Druk: Z. f. G. Schl., 65, s. 296.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów