Rozmiar: 15909 bajtów

- 325 -

1358, 29 XII, Wrocław (Wratislauia)

IV Kal. Januarii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus... Wratislauiensis) oświadcza Janowi de Prus (Joannes) kanonikowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), że w związku z dobrowolną rezygnacją z altarii altarzysty w tym kościele Jana z Roszkowic k. Kluczborka złożoną na jego ręce, a także w związku z przysługującym mu prawem prezentacji, wystawca przedstawił wobec kapituły oraz rycerza Heynczka de Richinbach (Heynczco) jako kandydata na altarzystę tego ołtarza kleryka Piotra z Ziębic (Petrus de Munstirberg). Wobec braku sprzeciwu ze strony owego rycerza i kapituły kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, biskup udzielił mu swojej inwestytury, zobowiązując go do zarządu wszystkimi sprawami świeckimi i duchowymi związanymi z tą altarią oraz określił zakres uposażenia z tej prebendy.

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1358, 29 XII, Wrocław.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów