Rozmiar: 15909 bajtów

- 328 -

1359

Karol IV cesarz stwierdza, że nabył zamek w Jeleniej Górze od panów von Plaw i włączył go do stanu posiadania Korony Czeskiej.

Wzmianka: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. Al, s. 141.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów