Rozmiar: 15909 bajtów

- 329 -

1359

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy, rozstrzygnął spór między dwoma mieszczanami a chłopami z Małej Oleśniczki k. Oławy w ten sposób, że mają oni spłacić 150 grzywien długu księcia Bolesława III pana Brzegu w wymiarze 30 grzywien rocznie.

Regest: J. Brier, Geschichte der Ordensritterkommende Klein Oels im Mittelalter, Breslau 1924, s.123.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów