Rozmiar: 15909 bajtów

- 332 -

1359

Przecław biskup wrocławski zatwierdza sprzedaż 1/3 dochodów z sądownictwa w Buhwaldsdorf wraz z młynem, karczmą, rzeźnią, piekarnią, prawem rybołówstwa, wypasu owiec i powinnościami z 3 ogrodów.

Regest: AP Wrocław, A. m.Wrocławia, sygn. D 35, Rep. d. Urk. v. S.B. Klose, s. 195, nr LL 16.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów