Rozmiar: 15909 bajtów

- 344 -

1359, 6 I, Wrocław (Wrat[islauia])

in die Epiphanie

Małgorzata (Margaretha) opatka klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wrat[islauia]) oraz jego prokurator Mikołaj de Ryzowicz (Nicolaus) sprzedali dożywotnio Konradowi (Conradus) młynarzowi z Kątów Wrocławskich k. Wrocławia (Kanth) oraz jego żonie Agnieszce (Agnes) swój młyn zwany Schildermol położony nad rzeką Leśnicą (Lesna) w dystrykcie wrocławskim (Wrat[islauiensis]) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami oraz 1 grzywnę czynszu z terenów uprawnych i zabudowanych, położonych przy Bramie Mikołajskiej poza murami Wrocławia (Wrat[islauiensis]). Nabywcy zobowiązani są do konserwacji tego młyna, na którą faszynę i drzewo mają brać z zarośli, nie więcej jednak niż potrzeba na ową konserwację. Odpady zaś powstałe przy cięciu drzewa i faszyny, które nie zostaną zużyte przy naprawie, nie mogą być przez nabywców nikomu sprzedawane. Jeżeli młyn zostanie zniszczony z jakiegokolwiek powodu, to klasztor ma wesprzeć nabywców 2 grzywnami i transportem. Gdyby wynikły jakiekolwiek nieporozumienia dotyczące młyna, klasztor zobowiązuje się rozstrzygnąć je na korzyść nabywców. W wypadku zniszczenia ww. pól Konrad i jego żona Agnieszka powinni otrzymywać nabyty czynsz z innych miejsc położonych naprzeciw tych pól. Zagrodnicy, którzy są osadzeni na tych polach uprawnych, mają płacić czynsz, jeżeli nie będą się z tego wywiązywać, wówczas mają stanąć przed sędzią klasztornym. Po śmierci nabywców ww. młyn oraz czynsz miały powrócić na rzecz klasztoru Klarysek wrocławskich.

Świadkowie: Jan Vorlandisdorf (Johannes), Piotr Vroydorf (Petrus), Cunadus Kosachyn, Mikołaj de Nova curia (Nicolaus), Cunadus Herrechyn, Jacuschius z Chrząstawy Małej k. Wrocławia (Cronstoua) i Cunadus pisarz klasztorny.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 330-333.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów