Rozmiar: 15909 bajtów

- 353 -

1359, 17 I, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. V ante festum b. Agnetis Virginis

Rajcy wrocławscy (Wratislauiensis) stwierdzają, że w ich obecności Henlinus z Głogowa (Glogouia) mieszczanin wrocławski (Wrat[islauiensis]) za zgodą Jana Kaldinborn (Johannes) sprzedał Katarzynie (Katherina) wdowie po Ulmanie Steinkelr (Ulmanus) mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis) oraz jej spadkobiercom 3 grzywny rocznego czynszu z folwarku w Partynicach k. Wrocławia (Pathenicz) ze wszystkimi przynależnościami i dochodami z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu oraz prawem alienacji.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Henryk z Sołtysowic k. Wrocławia (Henricus de Molnsdorf), Panczko Radak (Panczco), Gunter Byrchin (Guntherus), Hanko Budessin (Hanco), Jan Sechsbechir (Johannes), Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubin) - wasale, oraz Dythmarus Meckebach kanonik i kanclerz wrocławski (Wrat[islauiensis]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 34 v.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów