Rozmiar: 15909 bajtów

- 355 -

1359, 18 I

fer. sexta ante Agnetis

Henlinus z Głogowa (Glogouia) za zgod± Jana Kaldenborn (Johannes) sprzedał 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Partynicach k. Wrocławia (Pethenicz) Katarzynie wdowie po Ulmanie Steinkeller (Ulmanus).

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 938.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów