Rozmiar: 15909 bajtów

- 359 -

1359, 18 I, Lubin (Lubin)

die b. Prisce Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Lud[wicus]) stwierdza, że w jego obecności Benuschius z Żar (Sar) sprzedał za 66 grzywien Henczlinowi (Hentschlinus), Teodorykowi (Theodericus), Piotrowi (Petrus), Tammowi (Tammo) i Niczkowi (Niczco) braciom zwanym de Redirn oraz ich spadkobiercom 6 łanów i 4 pręty oczynszowane, 8 miar jęczmienia rocznego czynszu z dóbr w Pieszkowie k. Lubina (Peczkindorf) oraz nieużytków popularnie zwanych Obirschar w tej miejscowości z prawem alienacji, wolne od wszelkich obciążeń. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk de Rechinberg (Theodoricus), Jekelinus Kordebok, Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia dworu w Lubinie (Lubin), Botho de Bruchakschdorf, Hanko z Mleczna k. Lubina (Hanco de Mleksch) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 89; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 99.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów