Rozmiar: 15909 bajtów

- 360 -

1359, 19 I, Wrocław (Wratislauia)

indiccione duodecima. XIV Kal. Februarii. Regnorum nostrorum anno terciodecimo, imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus quartus... Romanorum Imperator... et Boemie rex) uwalnia kupców wrocławskich (Wratisl[avienses]) od przymusu prawa składu na wszystkie towary w Pradze (Praga).

Świadkowie: Ernest arcybiskup praski (Arnestus Pragensis), Jan biskup lutomyski (Johannes Luthumuschlensis), kanclerz cesarski, Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis), Jan biskup ołomuniecki (Johannes Olomucensis), Henryk biskup lubuski (Heinricus ... Lubucensis), Albert biskup Szwerina (Albertus... Swerinensis, Niemcy), Bolko II książę świdnicki (Bolco... Swidniczensis), Wacław I i Ludwik I książęta legniccy (Wenceslaus et Ludowicus... Legniczenses), Konrad I książę oleśnicki (Conradus... Olsnicensis), Henryk V Żelazny książę głogowski (Henricus... Glogouiensis), Bolko III książę opolski (Bolco Opoliensis), Jan I książę oświęcimski (Johannes Uswicensis), Bolko I książę niemodliński (Bolco Falkinbergensis), Przemysław I książę cieszyński (Primislaus Teschinensis), Wilhelm margrabia miśnieński (Wilhelmus marchio Misnensis), Ulryk landgraf luksemburski (Vlricus ... Lucemburgensis), Burghardus burgrabia magdeburski (Magdeburgensis), zarządca dworu cesarskiego, Jan de Recz (Johannes). Pieczęć wystawcy przy jednym z oryginałów.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1359, 19 I, Wrocław.
Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn D 6, s. 295, D 7, s. 174, D 9, s. 326-330.
Druk: Bresl. Urkb., s. 189, nr 215.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów