Rozmiar: 15909 bajtów

- 364 -

1359, 21 I

XII Cal. Februarii

Karol IV pozwala Piotrowi Bayer (Petrus), Hankowi Budissin (Hanco) i Dominikowi (Dominicus) mieszczanom wrocławskim (Wrat[islauienses]) lokować na prawie niemieckim folwark Schlesow z obowiązkiem świadczenia służby konnej na rzecz cesarza.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2305.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów