Rozmiar: 15909 bajtów

- 365 -

1359, 22 I Wrocław

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu potwierdza sprzedaż 8 grzywien rocznego czynszu w Brzezinie k. Brzegu przez Hanka Engelger Hankowi Kusselt, pobierając zaliczkę w wysokości 1/3 ceny kupna.

Regest: CDS, IX, s. 26, nr 168; Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 172.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów