Rozmiar: 15909 bajtów

- 371 -

1359, 25 I, Wrocław (Wrat[islauia])

die conversionis s. Pauli Apostoli

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus primus ... dux Slezie et dominus Legniczensis) potwierdza mieszkańcom wsi Żabice k. Lubina (Zabicz) prawo, które posiadali od czasów lokacji, korzystania z drzewa oraz pastwisk w lesie chocianowskim (Koczenouiensis). Wystawca poleca swoim urzędnikom, aby nie przeszkadzali w tym sołtysowi i mieszkańcom tejże wsi.

Świadkowie: Mikołaj pierwszy dziekan legnicki (Nycolaus ... Legniczensis), kanclerz książęcy, Klemens z Wiązowa k. Strzelina (Clement de Wanzow) kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Mikołaj de Schelndorf notariusz książęcy, qui presentes habuit in commisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 132a, Dep. von der Recke, nr 2.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów