Rozmiar: 15909 bajtów

- 377 -

1359, 30 I, Wrocław ?

quarta fer. ante Purificacionem Beatissime Virginia Marie

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Jan de Porsnicz (Johannes) rycerz sprzedał za 100 grzywien Rudgerowi Steinkeln (Rudgerus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) i jego spadkobiercom 10 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Wierzbnie k. Oławy (Wirbin) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu w terminie oraz z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczinhorn) rycerz, Jesco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Peczco Brambir, Hanco z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogow), Jan Sechsbechir (Jo[hannes]), Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 25-26.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów