Rozmiar: 15909 bajtów

- 378 -

1359, 30 I, Namysłów (Namslauia)

fer. IV ante Purificacionem b. Virginis Marie, regn. nostr. anno XIV imperii vero quarto

Karol IV cesarz stwierdza, że w jego obecno¶ci Wytko ze Smogorzowa k. Namysłowa (Smogerow) sprzedał Andrzejowi de Eychholcz oraz jego spadkobiercom 3 grzywny i 4 szkojce rocznego czynszu, a mianowicie 1 1/2 grzywny z łanów we wsi B±kowice k. Namysłowa (Bank) oraz 1 1/2 grzywny i 4 szkojce ze wsi Swierczów k. Namysłowa (Swirczhow) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

¦wiadkowie: Lutherus, Cunadus de Frankinberg, Borewoy z Wabienic k. Ole¶nicy (Wabenicz), Lekschyc de Wilkow, Henryk Spygel (Henricus) i Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Regest: RBM, VII, 1, s. 76, nr 101.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów