Rozmiar: 15909 bajtów

- 384 -

1359, 6 II Avignon (Avinion, Francja)

indictione duodecima, die VI mensis Februarii. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri Innocencii ... pape VI anno VII

Maciej syn zmarłego Wolfharda de Ruspach, kleryk diecezji padewskiej (Mathias quondam Wolfhardi de Ruspach Patauiensis diocesis clericus, Włochy), notariusz publiczny, stwierdza, że Jan de Siluis dziekan kościoła awiniońskiego (Johannes ... Avinionensis, Francja) upoważniony bullą papieża Innocentego VI (Innocentius) widymuje wcześniejsze dokumenty wydane w sprawie sporu o kanonikat i prebendę między Mikołajem de Schellindorf (Nicolaus) kanonikiem wrocławskim (Wratislauiensis) a Piotrem Wroczconis z Kurzątkowic k. Oławy (Petrus Wroczconis de Kursanthowicz) proboszczem na Ołbinie we Wrocławiu (Olbin) wakującą po śmierci Bolka księcia cieszyńskiego (Bolco dux Thesschinensis), a mianowicie: z 1357 r., 18 XII (por. Regesty śląskie pod red. W. Korty, t. III, Wrocław 1990, nr 615), z 1358, 5 XI (por. nr 252), z 1358, 16 XI (por. nr 275), z 1358, 9 XII (por. nr 304) i za­rządza zwrot kanonikatu i prebendy oraz spłatę w ciągu 30 dni odszkodowania przez ww. Piotra Mikołajowi de Schellindorf w wysokości 144 florenów w złocie z tytułu bezprawnego zajęcia prebendy. Jeżeli ów kanonikat i prebenda nie będą zwrócone, wówczas na Piotra zostanie nałożona ekskomunika i interdykt. Jan de Silvis ustanawia egzekutorami tego postanowienia prepozyta Św. Ducha, przeora klasztoru NMP, wicedziekana, wikariuszy i altarzystów wrocławskich (Wratislauia), scholastyka, wikariuszy i altarzystów kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (prope Wratislauiam), proboszczów kościołów Św. Marii Magdaleny, Św. Elżbiety, Św. Mikołaja, Św. Maurycego, Wszystkich Świętych, Św. Piotra i Św. Marcina, a także proboszczów kościołów w Środzie Śl. (Nouumforum), Urazie (Ouraz), Bolesławcu (Bolaw), Trzebnicy (Trebnicz), Oleśnicy (Olsna), Strupinie k. Góry Śl., Żmigrodzie (Trachenburg), Kątach Wrocławskich (Kant), Leśnicy k. Wrocławia (Lesna), Stabłowicach k. Wrocławia (Stabelwicz), Żernikach k. Wrocławia (Noua Ecclesia), Jerzmanowie k. Wrocławia (Hermmanivilla), Kostomłotach k. Środy Śl. (Cossinplocz), Schewicz i Kuraszkowie k. Obornik Śl. (Kurascow).

Świadkowie: Cywanus syn Henryka de Virn (Cywanus Henrici de Virn), kanonik bratysławski (Posoniensis, CSR), Piotr z Oleśnicy (Petrus de Olsna) kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis). Dokument ten spisał Maciej syn zmarłego Wolfharda de Ruspach (Mathias quondam Wolfhardi de Ruspach), kleryk diecezji padewskiej (Patauiensis, Włochy) i notariusz publiczny.

Pieczęć biskupa wrocławskiego.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów