Rozmiar: 15909 bajtów

- 387 -

1359, 6 II, Wrocław (Wrat[islauia])

in die b. Dorothee

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Heynmanus, Mikołaj (Nicolaus), Piotr (Petrus) i Gunter (Guntherus) bracia zwani Duschkonis za zgodą swej matki Gertrudy (Girdrudis) sprzedali 10 grzywien rocznego czynszu za 90 grzywien ze swych dóbr w Buenczim wolne od wszelkich obciążeń Mikołajowi Peczoldi (Nicolaus) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis) i jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu dóbr.

Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 27; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 26; Z. f. G. Schl., VI, s. 19, nr 174.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów