Rozmiar: 15909 bajtów

- 388 -

1359, 8 II, Wrocław (Wratislauia)

indictione duodecima, VI Id. mensis Februarii. Regnorum nostrorum anno terciodecimo imperii vero quarto

Karol IV cesarz (Karolus Quartus ... Romanorum Imperator et Boemie rex) wyjaśnia sporną kwestię cła od przewozu drzewa, między opatem i konwentem Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) a rajcami wrocławskimi (Wrat[islauiensis]) postanawiając, iż ww. konwent zwolniony jest od dawna od cła na przewóz drewna nabytego w innych księstwach i spławianego rzeką Odrą (Odera), natomiast zobowiązany jest do cła od drzewa nabytego w składzie miejskim we Wrocławiu (Wrat[islauia]). Wystawca zobowiązuje starostę, jego następcę, rajców i rektorów wrocławskich do przestrzegania powyższego postanowienia.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 379.
Ekscerpt: RBM, VII, l, s. 80, nr 109.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów