Rozmiar: 15909 bajtów

- 389 -

1359, 8 II, Wrocław (Wratislavia)

fer. VI proxima post diem s. Dorothee Virginis

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus), Piotr de Luna (Petrus) prepozyt i kapituła wrocławska (Wratislaviensis) przyrzekają Janowi margrabiemu morawskiemu (Johannes Marchio Moravie), iż w wypadku bezpotomnej śmierci jego brata cesarza Karola IV nie złożą nikomu innemu hołdu lennego ze swoich dóbr w dystryktach wrocławskim (Wratislaviensis), średzkim (Noviforensis), namysłowskim (Namslaviensis), ząbkowickim (Franckensteinensis), głogowskim (Glogoviensis), ścinawskim (Stynaviensis), górowskim (Gorensis), tylko jemu, zaś w ziemi grodkowskiej i mieście Grodkowie (Grotkoviensis) uznają go jako swego pana.

Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B3, s. 17
Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 226.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów