Rozmiar: 15909 bajtów

- 393 -

1359, 10 II, Wrocław (Wratislavia)

X die mensis Februarii

Jan margrabia morawski (Johannes ... Marchio Moravie) przyrzeka Konradowi I księciu oleśnickiemu (Conradus Olsnicensis dux), iż w wypadku objęcia rządów po bezpotomnej śmierci jego brata Karola IV cesarza (Karolus Romanorum Imperator ... et Boemie Rex) zachowa wszystkie prawa i przywileje, jakie książę Konrad otrzymał od Karola IV i jego ojca Jana Luksemburskiego, króla Czech (Johannes quondam Boemie Rex).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 15
Druk: Siles. rer. script., II, s. 105, nr CIV.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów