Rozmiar: 15909 bajtów

- 394 -

1359, 10 II, Wrocław (Wratislavia)

X die mensis Februarii

Jan margrabia morawski (Johannes ... Marchio Morauie) przyrzeka Przecławowi biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus ... Wratislauiensis), Piotrowi (Petrus) prepozytowi i całej kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis), iż w wypadku uzyskania przez niego władzy w Królestwie Czeskim (Regnum Boemiae) po bezpotomnej śmierci jego brata Karola IV cesarza (Karolus Romanorum Imerator ... Boemie Rex) zachowa wszystkie prawa, przywileje i wolności nadane odbiorcom przez jego poprzedników.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. C 31
Ekscerpt: RBM, VII, 1, s. 84, nr 115.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów