Rozmiar: 15909 bajtów

- 405 -

1359, 12 II, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Februarii a. septimo

Piotr syn nieżyjącego Piotra de Rosemberch (Petrus natus quondam Petri de Rosemberch) barona czeskiego, prepozyta kościoła Wszystkich świętych na zamku praskim (Pragensis), zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o udzielenie odpustu zupełnego w godznię śmierci m. in. Wacławowi z Milicza (Wenceslaus de Militzin) kanonikowi wrocławskiemu (Wratislauiensis).

Regest. MVB, II, s. 350, nr 880; Bull. Pol., II, s. 148, nr 912.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów