Rozmiar: 15909 bajtów

- 406 -

1359, 13 II, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. quarta ante diem h. Valentini

Rajcy wrocławscy stwierdzają, że w ich obecności Nyczko Sybeschow za zgodą swej żony Klary (Clara) sprzedał 2 grzywny rocznego czynszu z 3 łanów, które uprawia chłop Mikołaj (Nicclaus) w Małym Smolcu k. Wrocławia (parvum Smolcz), Mikołajowi ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachewicz) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wrat[islauiensis]) oraz jego spadkobiercom z prawem nabywcy do zastawu tych dóbr w wypadku niedtrzymywania owego czynszu, prawem odkupu przez sprzedającego i jego następców oraz prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę sprzedaż.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeschco ze Smolca k. Wrocławia (Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczco Brambir, Hanco z Krakowa (Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Henricus) - wasale, oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. 28.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3. s. 2343.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów