Rozmiar: 15909 bajtów

- 407 -

1359, 14 II, Wrocław (Breslaw)

an st. Valentinus tak des heiligen mertereris

Karol IV cesarz (Karl ... Romischer keisir ... und kunig ze Beheim), Bolko II książę Śląska, pan Świdnicy (Bolke Herczog von Slesien herre zu der Swidnicz und zum Jawor) oraz Jan margrahia morawski (Johans Marcgraf zu Merhern) oświadczyli, że zawarli układ, w którym stwierdzają m.in., że w wypadku bezpotomnej śmierci Bolka panowanie nad księstwem świdnickim powierza on Annie cesarzowej rzymskiej i królowej Czech (Anna Romische keiserin ... kunigin zu Beheim) oraz jej potomkom. Jeżeli cesarzowa nie pozostawi również męskiego potomka, wówczas księstwo to ma przejść pod panowanie syna Jana, margrabiego Moraw. Jeżeli żoną tego syna zostanie córka cesarza, to księstwo ma być przeznaczone jako dożywocie dla żony Bolka Agnieszki (Agnezen). Ten, kto zostanie spadkobiercą tego księstwa, ma wypłacić papieżowi 10 tys. kóp groszy praskich, a jeżeli nowy władca nie będzie dysponował taka sumą, to powinien zastawić królowi czeskiemu (Beheim) miasta Lwówek (Lemberg) i Bolesławiec (Bunczlaw) z okręgami, zamkami. prawami i dochodami na okres, w jakim będzie w stanie spłacić ów dług. Taką samą sumę ma wypłacić spadkobierca cesarzowej. Jeżeli Bolko II nie zostawi męskich potomków, wówczas cesarzowa ma wypłacić jego córkom po 10 tys. kóp groszy. Jeżeli cesarzowa wyjdzie ponownie za mąż i będzie mieć potomstwo, ma być ono pozbawione prawa dziedziczenia księstwa świdnickiego, ponieważ do tego uprawnieni są tylko potomkowie cesarza Karola IV. Wystawca jednocześnie utrzymuje moc prawną wszystkich wystawionych przez siebie dokumentów, m.in. i tych, które określają stan posiadania jego żony.

Świadkowie: Jakub z Opola (Jacob von Opull), Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), Pecze von Richembach, Pecze Swarczen, Pecze Beyer i Jan Dominik (Johans) mieszczanin wrocławski (Breslaw), Mikołaj z Zebrzydowa k. Świdnicy (Niclos von Syffridow), Mikołaj Sachenkirche (Niclos), Wigiln von Rodstok, Piotr von Richembach (Petir), Tomasz z Kraszowic k. Świdnicy (Thomas von Croschwicz), Mikołaj Haneman (Niclos) mieszczanin świdnicki (Swidnicz), Mikołaj Sybineyche (Niclos), Hannus Helwig, Henczil Widman, Mikołaj Sydler mieszczanin ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg), Hannus von Logow mieszczanin ze Strzegomia (Stregon).


Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 645, nr 6; CDM, 9, s. 95-99, nr 121; RBM, VII, 1, s. 89-92, nr 128.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów