Rozmiar: 15909 bajtów

- 410 -

1359, 15 II, Wrocław

Karol IV cesarz pozwala ksieni i konwentowi Dominikanek pod wezwaniem ¦w. Katarzyny we Wrocławiu lokować folwark Marcinkowice k. Oławy (Martini villa) na prawie niemieckim za roczny czynsz.

Regest: RBM, VII, 1, s. 92, nr 130.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów