Rozmiar: 15909 bajtów

- 411 -

1359, 15 II

in crastino b. Valentini martiris gloriosi

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauia]) stwierdzają, że na polecenie cesarza Karola IV (Romanorum Imperator et Boemie Rex) wyrażają zgodę na zamieszkanie w mieście Wrocławiu na okres 2 lat począwszy od święta św. Walpurgii (1 V) Żydom, Muschonowi (Muschonus) bratu Jordana z Legnicy (Jordanus de Legnitz) i jego żonie Hades oraz przyrzekają za pośrednictwem Łazarza (Lazar) teścia ww. Muschona i jego syna Jordana Żydów brzeskich (Bregensis) sprawować nad nimi ochronę prawną, pod warunkiem uiszczania przez owego Muschona rocznie 2 grzywien i 16 skojców na rzecz cesarza i jego kamery oraz 1 grzywny i 8 skojców na rzecz miasta Wrocławia.

Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 16. sygn. 5A, s. 55v.
Druk: L. Oelsner, Schlesische Urkunden zur Geschichte der Juden im Mittelalter, Wien 1864, s. 67, nr 24.
Regest: RBM, VII, 1, s. 93, nr 132.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów